Idea strony
Strona powstała na potrzeby szkolnego projektu informatycznego.
Jednak my poszliśmy o krok dalej i stworzyliśmy kompedium wiedzy o HTML i CSS !
O Stronie
Strona nadal znajduje się w fazie tworzenia i mogą występować na niej liczne błędy.